Công ty TNHH MTV 207 BQP

Hải Phát (HPX) “thay máu” ban lãnh đạo?
Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hải Phát đã xuất hiện thành viên có liên quan đến nhóm nhà đầu tư “nhanh tay” gom hàng chục triệu cổ phiếu HPX trước thềm đình chỉ.
9 tháng trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH