Đức Long Gia Lai (DGL) - từ doanh nghiệp ăn nên làm ra đến thua lỗ nghìn tỷ, do đâu?
Đức Long Gia Lai (DGL) phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 1.100 tỷ đồng, hệ lụy từ đâu?
26/09/2023 - 21:19|Doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS & INTECH