Novagroup bị bán giải chấp lượng lớn cổ phiếu Novaland (NVL) ngay trước phiên tăng trần
Trong khi Novagroup bị "call margin" và chủ động đăng ký bán hàng chục triệu cổ phiếu NVL, con gái Chủ tịch Bùi Thành Nhơn lại muốn mua thêm 3,45 triệu đơn vị.
9 giờ trước|Chứng khoán