Tái ký hợp đồng bancassurance với Prudential, VIB dự kiến nhận về 100 triệu USD phí trả trước
Năm 2023, VIB dự kiến sẽ hoàn thành việc tái ký hợp đồng bancassurance với Prudential với mức phí trả trước dự kiến đạt 100 triệu USD, hỗ trợ rất lớn cho ngân hàng hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm 2023.
13 giờ trước|Tài chính Ngân hàng