Thanh Hóa: Dự án nhà ở xã hội nào sắp bị kiểm tra tiến độ?
Dự án nhà ở xã hội có quy mô dân số khoảng 3.600 người với tổng mức đầu tư khoảng 526,9 tỷ đồng.
một giờ trước|Bất động sản