Ông Đặng Tất Thắng từ nhiệm, Bamboo Airways có tân chủ tịch và dàn lãnh đạo mới
Ngày 13/8, Bamboo Airways đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, ban kiểm soát mới trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm kiện toàn bộ máy quản trị.
20 giờ trước|Quản trị - Kỹ trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO