Mỗi tuần tìm hiểu sâu một doanh nghiệp

Hệ sinh thái khủng Taseco Corp phía sau doanh nhân Phạm Ngọc Thanh có gì?
Taseco Land - một thành viên trong hệ sinh thái Taseco Corp của doanh nhân Phạm Ngọc Thanh vừa trở thành công ty đại chúng.
2 tháng trước|Doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS & INTECH