CTCP Tập đoàn MaSan

Công ty là một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu những danh mục đầu tư và những ngành nghề kinh doanh thuộc loại đứng đầu về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Hiện tại, Công ty nắm giữ quyền kiểm soát 54,80% Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San, được coi là công ty sản xuất thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam theo doanh thu.

Tin tức doanh nghiệp CTCP Tập đoàn MaSan

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Tháng 11/ 2004: Thành lập Công ty Cổ phần Hàng hải Ma San (MSC) với vốn điều lệ ban đầu là 3.200.000.000 đồng
 • Tháng 11/2004 - 8/2009: MSC hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển
 • Tháng 5/2005: MSC tăng vốn từ 3.200.000.000 đồng lên 32.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu
 • Tháng 7/2009: MSC được chuyển giao toàn bộ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San MSC tăng vốn từ 32.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San
 • Tháng 8/2009: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Ma San MSC đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (Masan Group), và tăng vốn từ 100.000.000.000 đồng lên 3.783.650.010.000 đồng thông qua việc phát hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu và thành viên Tập đoàn.Masan Group nắm giữ 54,8% cổ phiếu Masan Food và 19,99% cổ phiếu Techcombank.
 • Tháng 9/2009: Masan Group tăng vốn từ 3.783.650.010.000 đồng lên 4.065.528.690.000 đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu và các cá nhân trong Tập đoàn
 • Tháng 10/2009: Masan Group tăng vốn từ 4.065.528.690.000 đồng lên 4.285.927.700.000 và lên 4.763.998.200.000 thông qua việc phát hành riêng lẻ cho BI Private Equity New Markets II K/S, một quỹ đầu tư được quản lý bởi Bank Invest, và cho các nhà đầu tư khác Masan Group hoàn tất việc tái cấu trúc, nắm giữ 54,8% Masan Food. Hai công ty con của Masan Group là Hoa Bằng Lăng và Hoa Phong Lan lần lượt nắm giữ 11,0% và 7,0% cổ phiếu Masan Food. Masan Group vẫn tiếp tục giữ 19,99% cổ phiếu Techcombank Masan Group đăng ký thủ tục Công ty đại chúng và chính thức là Công ty đại chúng từ ngày 16/10/2009.
 • VĐL của Công ty tính đến tháng 1/2010 là 4.853.998.200.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP. Và đến cuối năm 2010, vốn điều lệ của Công ty là 5.152.722.690.000 đồng.
 • VĐL của công ty là 7.349.113.380.000 đồng theo GĐKKD thay đổi lần thứ 14 vào ngày 04/12/2013.
 • Ngày 13/7/2015, VĐL công ty nâng lên 7.467.178.610.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên11.631.495.480.000 đồng.
Xem thêm Rút gọn

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
 • Nghiên cứu thị trường.
Xem thêm Rút gọn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO