Trái phiếu Thái Tuấn

Thái Tuấn đạt thỏa thuận với trái chủ lô trái phiếu, đất vàng 7-8-9 Trang Tử đổi vận?
Đây là lô trái phiếu 300 tỷ đồng Thái Tuấn quá hạn trả, tài sản đảm bảo liên quan bất động sản số 7-8-9 Trang Tử.
một tháng trước|Doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS & INTECH