Đạm Cà Mau

Đạm Cà Mau (DCM) hoàn thành 77% kế hoạch xuất khẩu năm 2024
Sản lượng tiêu thụ của Đạm Cà Mau (DCM) trong nửa đầu năm 2024 đạt 453.210 tấn ure, trong đó xuất khẩu đạt 174.240 tấn, hoàn thành 77% kế hoạch năm.
2 ngày trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH