đô la

Nhiều bất động sản của Quốc Cường Gia Lai (QCG) liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát
Tại ĐHCĐ 2023, Quốc Cường Gia Lai từng chia sẻ C03 đang vào cuộc điều tra dòng tiền 2.882 tỷ đồng liên quan đến dự án của QCG có dính dáng gì tới Vạn Thịnh Phát không.
10 ngày trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH