Nghị quyết số 101/2023/QH15

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023
Từ 1/7, giảm thuế giá trị gia tăng 2%, tăng mức lương cơ sở; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023.
một năm trước|Vĩ mô
POWERED BY ONECMS & INTECH