thuế suất thuế GTGT

Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đến 30/6/2024
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về việc tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trong 6 tháng đầu năm 2024.
một tháng trước|Vĩ mô
POWERED BY ONECMS & INTECH