APC

Doanh nghiệp tới từ thủ phủ KCN Bình Dương muốn điều chỉnh kế hoạch từ lãi sang lỗ
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 doanh nghiệp này đã thống nhất mục tiêu doanh thu tăng 42% so với năm 2023.
một tháng trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH