Doanh nghiệp

Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc chi mua tin phòng chống tham nhũng: Tối đa 50 triệu đồng/tin

Hồ Nga 18/06/2024 19:38

Căn cứ nội dung, tính chất thông tin cung cấp, mức độ chi sẽ khác nhau.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp.

Theo đó, mức chi mua tin tối đa 50 triệu đồng/tin. Căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể.

Với trường hợp đặc biệt, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật.

Bộ tài chính lấy ý kiến về việc chi mua tin phòng chống tham nhũng: Tối đa đa 50 triệu đồng/tin

>> Nguyên Bộ Trưởng và hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Bộ Tài chính bị đề nghị kỷ luật

Nguồn kinh phí chi mua tin lấy từ ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Dự thảo cũng ghi rõ nội dung chi tiết các khoản chi, trong đó có cả chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (nếu có).

Chi thù lao đối với các trường hợp được biệt phái từ nơi khác đến Ban Nội chính Trung ương hoặc Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có)...

Ngoài ra còn có các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời sẽ có chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất.

>> Sửa đổi Luật Giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng

Bộ Tài chính ủng hộ việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ doanh nghiệp thép trong nước

Nguyên Bộ Trưởng và hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Bộ Tài chính bị đề nghị kỷ luật

Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/bo-tai-chinh-lay-y-kien-ve-viec-chi-mua-tin-phong-chong-tham-nhung-toi-da-da-50-trieu-dongtin-239163.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc chi mua tin phòng chống tham nhũng: Tối đa 50 triệu đồng/tin
POWERED BY ONECMS & INTECH