Đặc sắc

Công ty xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s tham gia thị trường Việt: Kênh TPDN “sáng cửa”?
Sau khi Nghị định 08 được ban hành, nhiều tổ chức phát hành trái phiếu đã chủ động đàm phán gia hạn nợ. Tuy vậy, trái chủ gần như không được thêm lợi ích khi chỉ có 19/148 tổ chức cam kết sẽ tăng lãi suất.
POWERED BY ONECMS & INTECH