Chứng khoán

Bước tiến mới của Thị trường chứng khoán Việt Nam: VNX lần đầu ghi danh vào Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới

Mai Chi 26/09/2023 22:49

WFE là Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã được kết nạp là thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE).

Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập của VNX, theo đó Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng sẽ nhận được những lợi ích tương tự thành viên chính thức.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cho biết, tại Hội nghị thường niên năm 2023 của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE) diễn ra từ ngày 19-21/9/2023, Đại Hội đồng WFE đã bỏ phiếu thống nhất kết nạp Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam làm thành viên chính thức của WFE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã là thành viên chính thức của WFE

Sự kiện này là một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, góp phần quảng bá, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Các công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được những lợi ích tương tự thành viên chính thức.

Việc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WFE là một phần trong nỗ lực thống nhất đầu mối hợp tác quốc tế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, giúp cho công tác đối ngoại vừa có sự nhất quán, hiệu quả, tiết kiệm vừa có tính lan tỏa.

Trước đó, trong năm 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã trở thành thành viên của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực ASEAN (ASEAN Exchanges), Diễn đàn Thị trường Trái phiếu ASEAN (ABMF) và Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán châu Á và châu Đại Đương (AOSEF).

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX): Lợi nhuận 9 tháng hơn 1.340 tỷ, biên lãi ròng đạt 98%

Hủy tư cách thành viên đối với công ty chứng khoán không kết nối được với hệ thống KRX

Ngày 21/8 họp phương án triển khai hệ thống KRX

Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/so-giao-dich-chung-khoan-viet-nam-da-la-thanh-vien-chinh-thuc-cua-wfe-202650.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Bước tiến mới của Thị trường chứng khoán Việt Nam: VNX lần đầu ghi danh vào Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới
POWERED BY ONECMS & INTECH