Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

17-02-2023 08:55|

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng - Ảnh 1.

Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

Cụ thể, NHNN công bố các thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) được được sửa đổi, bổ sung bao gồm: 

- Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đang đặt trụ sở chính.

- Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính (không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tài chính vi mô.

- Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô.

Các thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố bao gồm: 

- Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện.

- Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của Ngân hàng hợp tác xã.

- Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của Ngân hàng hợp tác xã.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung nêu trên thuộc hoạt động lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng; được thực hiện theo quy định của số Thông 27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng./.

Nóng: NHNN đã ban hành Thông tư mới quy định về nghiệp vụ thư tín dụng (L/C)

Tăng trưởng tín dụng đạt 6%, hoàn thành mục tiêu Chính phủ đề ra

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/cong-bo-tthc-duoc-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-ngan-hang-102230215103714853.htm
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng
POWERED BY ONECMS & INTECH