CTCP Đầu tư Đô thị Sài Gòn – Mekong

Tân Tạo: Công ty của Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến đăng ký bán gần 32 triệu cổ phiếu ITA
Trên thị trường, cổ phiếu Tân Tạo (ITA) ghi nhận diễn biến tiêu cực khi giảm 12% thị giá chỉ trong 6 phiên giao dịch.
8 tháng trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH