dự toán ngân sách nhà nước

Giảm thu 10.800 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước do giảm 2% thuế GTGT
Các nhóm chính sách về miễn, giảm thuế phí được thực hiện một cách sớm, giúp doanh nghiệp, người dân cũng như các nhà đầu tư có thêm nguồn vốn giải bài toán về tài chính.
23 ngày trước|Tài chính Ngân hàng
POWERED BY ONECMS & INTECH