Gia đình lãnh đạo thoái sạch vốn tại Nhựa Ngọc Nghĩa (NNG)

15-03-2022 14:37|Lan Phương

Ước tính gia đình ông La Bùi Hoàng Nghĩa sẽ thu về khoảng 1.150 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phần sở hữu tại NNG.

4 thành viên trong gia đình ông La Bùi Hoàng Nghĩa, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Ngọc Nghĩa (NNG) thông báo đăng ký bán hết toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ. Các giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/3 - 8/4.

Cụ thể, ông Hoàng Nghĩa đăng ký bán hơn 7,37 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,51%.

Ông La Văn Hoàng (bố ông Hoàng Nghĩa), Ủy viên HĐQT, đăng ký bán hết gần 17,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,1% vốn.

Bà Bùi Bích Hồng, mẹ ông La Bùi Hoàng Nghĩa, đăng ký bán hết toàn bộ hơn 10,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,61%.

Bà La Bùi Hồng Ngọc (chị ông Hoàng Nghĩa), Tổng Giám đốc, đăng ký bán hết gần 10,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,32% vốn. 

Như vậy, gia đình ông Hoàng Nghĩa đã đăng ký bán tổng cộng gần 45,4 triệu cổ phiếu NNG, tương ứng tỷ lệ 58,54% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Nhựa Ngọc Nghĩa.

Chiếu theo theo mức giá hiện tại của cổ phiếu NNG (24.600 đồng/cp) ước tính, gia đình Chủ tịch NNG sẽ thu về khoảng 1.150 tỷ đồng khi bán hết số cổ phần sở hữu.

Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/gia-dinh-lanh-dao-thoai-sach-von-tai-nhua-ngoc-nghia-nng-123394.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Gia đình lãnh đạo thoái sạch vốn tại Nhựa Ngọc Nghĩa (NNG)
POWERED BY ONECMS & INTECH