Gói ưu đãi 2% lãi suất 'ế' hơn 37.000 tỷ đồng

05-05-2023 09:47|Linh Nhi

NHNN đã có báo cáo Quốc hội về nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023.

Trong báo cáo gửi Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đến hết tháng 2/2023, số tiền hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP chỉ đạt 256 tỷ đồng cho 1.784 khách hàng, bằng 0,64% tổng quy mô. Số tiền dự kiến không sử dụng hết của chương trình hỗ trợ lãi suất là 37.430 tỷ đồng.

Cụ thể, NHNN đã có báo cáo Quốc hội về nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 -2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo đó, đến cuối tháng 2/2023, doanh số cho vay của gói hỗ trợ lãi suất đạt khoảng 84.000 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt gần 44.000 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất đạt gần 256 tỷ đồng cho 1.784 khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đến hết năm 2023 đạt khoảng 2.570 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền hỗ trợ lãi suất năm 2022 là khoảng 135 tỷ đồng. Căn cứ thực tế triển khai, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và đánh giá khả năng giải ngân hỗ trợ lãi suất, các ngân hàng thương mại dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất năm 2023 là khoảng 2.435 tỷ đồng.

Gói ưu đãi 2% lãi suất 'ế' hơn 37.000 tỷ đồng

"Như vậy, số dự kiến không sử dụng hết của chương trình là 37.430 tỷ đồng (năm 2022 là 15.900 tỷ đồng, năm 2023 là 21.530 tỷ đồng).

Mặc dù kết quả hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước chưa được như kỳ vọng; song, hiện nay, các tổ chức tín dụng vẫn đang dành nguồn lực từ chính tổ chức tín dụng để giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh", theo báo cáo tại NHNN.

Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 để tạo điều kiện triển khai thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, ngay cả trường hợp sửa đổi Nghị định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng dự kiến chỉ có thể giải ngân được hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2023.

Bài thuộc chủ đề Ngân hàng
Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/goi-uu-dai-2-lai-suat-e-hon-37000-ty-dong-181649.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Gói ưu đãi 2% lãi suất 'ế' hơn 37.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS & INTECH