HDC

Hàng loạt doanh nghiệp nhóm xây dựng, bất động sản lên kế hoạch trả nợ vay bằng cách dùng ‘cây nhà, lá vườn’
Nhiều doanh nghiệp xây dựng và bất động sản lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trong năm 2024 để thanh toán các khoản nợ vay và cải thiện tình hình tài chính của công ty.
11 ngày trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH