kế hoạch kinh doanh

Xi măng Hà Tiên (HT1) điều chỉnh giảm 77% kế hoạch lợi nhuận năm 2023
Bán niên 2023, Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) báo lỗ sau thuế gần 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 336 tỷ.
một tháng trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH