Tài chính Ngân hàng

Lãi đột biến mảng kinh doanh ngoại hối, OCB báo lãi quý 2 tăng 75%

Hoàng Lâm 28/07/2023 16:47

Lãi trước thuế ở mảng kinh doanh mảng hối, OCB ghi nhận lãi trước thuế quý 2/2023 đạt 1.576 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2023 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB – mã: OCB), lợi nhuận trước thuế ngân hàng quý 2 đạt gần 1.261 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng chỉ tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.818 tỷ đồng. Với các mảng kinh doanh, các mảng đều ghi nhận tăng trưởng trong quý 2 như lãi thuần hoạt động dịch tăng 9% lên 250,8 tỷ đồng.

Hai mảng chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đều lỗ cùng kỳ năm trước nhưng đã ghi nhận lãi trong quý 2 năm nay. Mảng kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức tăng mạnh nhất gấp gần 8 lần lên 62 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 2.560 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nhập lãi thuần tăng 6% lên 3.568 tỷ đồng, lãi thuần mảng chứng khoán đầu tư tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước lên 111 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản ngân hàng đạt 211.291 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng cũng tăng 6,5% lên 127.572 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 1.928 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cuối năm trước.

Đáng chú ý, số dư nợ xấu của ngân hàng tăng gấp 50% chỉ trong 6 tháng, từ 2.669 tỷ đồng lên 4.060 tỷ đồng do nợ nhóm 3 và nhóm 4 tăng mạnh, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,23% lên 3,18%.

Đại gia nhà ở xã hội Kim Oanh Group nhìn từ những khoản thế chấp tại Ngân hàng Phương Đông OCB

OCB tái bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/lai-dot-bien-mang-kinh-doanh-ngoai-hoi-ocb-bao-lai-quy-2-tang-75-194365.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Lãi đột biến mảng kinh doanh ngoại hối, OCB báo lãi quý 2 tăng 75%
POWERED BY ONECMS & INTECH