Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Cuối tháng 11 và tháng 12/2022, nhiều doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2021, 2022. Một số doanh nghiệp đáng chú ý có TCH, NLG, PGC, MSH, PGI.

- CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (Mã BNA): Ngày 30/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 23/12/2022.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 4:1 (Người sở hữu 4 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 4.999.997 cổ phiếu.

- CTCP Đầu tư Nam Long (Mã NLG): Ngày 1/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 4,98% (1 cổ phiếu được nhận 498 đồng). Ngày thanh toán là 19/12/2022.

- CTCP Thương mại Kiên Giang (Mã KTC): Ngày 1/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện là 23/12/2022.

- CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã TCH): Ngày 2/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 14/12/2022.

- CTCP Sơn Hải Phòng (Mã HPP): Ngày 6/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 10/1/2023.

- CTCP Thủy điện Buôn Đôn (Mã BSA): Ngày 6/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2021 tỷ lệ 2,884% (1 cổ phiếu được nhận 288,4 đồng). Ngày thanh toán là 26/12/2022.

- Tổng CTCP Gas Petrolimex (Mã PGC): Ngày 7/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện là 7/4/2023.

- CTCP May Sông Hồng (Mã MSH): Ngày 8/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 23/12/2022.

- Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Mã PGI): Ngày 9/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện là 28/12/2022.

- CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (Mã NSS): Ngày 22/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 9/6/2023.

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO