Tài chính

Dự kiến giảm 50% mức thu phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán, phòng cháy chữa cháy
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm tới 50% mức thu nhiều khoản phí, lệ phí như: Lệ phí cấp Căn cước công dân; Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy; Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
3 giờ trước|Vĩ mô
POWERED BY ONECMS & INTECH