Thủy sản Bạc Liêu (BLF) báo lỗ quý kỷ lục sau 15 năm, cổ phiếu có nguy cơ hủy niêm yết?

So với kế hoạch 1.200 tỷ đồng doanh thu và 8 tỷ đồng lãi sau thuế, đến cuối năm 2022, Thủy sản Bạc Liêu (Mã BLF) đều không hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

CTCP Thủy sản Bạc Liêu (Mã BLF - HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với ghi nhạn doanh thu thuần đạt 155 tỷ đồng - tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 58% YoY còn 11,5 tỷ.

Quý này, công ty có khoản doanh thu tài chính tăng lên mức 2,3 tỷ đồng và lợi nhuận khác tăng lên mức gần 3,y tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí hoạt động tăng đáng kể trong đó chi phí tài chính tăng hơn 2,1 lần lên 9 tỷ; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đạt tổng 22,8 tỷ đồng.

Thủy sản Bạc Liêu (BLF) báo lỗ quý kỷ lục sau 15 năm, cổ phiếu có nguy cơ hủy niêm yết?

Sau cùng, Thủy sản Bạc Liêu báo lỗ sau thuế quý 4/2022 ở mức 14,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi mỏng 0,3 tỷ. Đây đã là cũng lỗ thứ 4 liên tiếp và là mức lỗ cao nhất trong lịch sử 15 năm niêm yết của của doanh nghiệp thủy sản này (năm 2008).

Tính chung năm 2022, BLF ghi nhận doanh thu thuần đạt 647 tỷ đồng - tăng hơn 52% so với năm trước đó. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp thu về giảm 24 tỷ đồng về còn 69 tỷ. Con số này là không đủ để bù đắp cho chi phí hoạt động của doanh nghiệp (tổng cộng 123 tỷ đồng).

Dù ghi nhận khoản lợi nhuận khác tăng 3,8 lần lên mức 10 tỷ song Thủy sản Bạc Liêu vẫn báo lỗ ròng 38,6 tỷ đồng cho cả năm 2022 - gấp 5,46 lần mức lỗ 7,1 tỷ trong năm 2021 (lỗ lũy kế đến cuối năm 2022 chuyển âm 25,6 tỷ). Điều này đồng nghĩa với việc nếu năm 2023 công ty tiếp tục duy trì chuỗi kinh doanh kém sắc này, cổ phiếu BLF sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HNX đầu năm 2024 do tình trạng lỗ ròng kiểm toán 3 năm liên tiếp.

So với kế hoạch 1.200 tỷ đồng doanh thu và 8 tỷ đồng lãi sau thuế cả năm, đến cuối năm 2022, BLF đều không hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của BLF tăng 10% lên mức 568 tỷ đồng trong đó 316 tỷ đồng là hàng tồn kho (đã trích lập dự phòng giảm giá gần 9 tỷ) và 129 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn. Riêng 2 khoản này đã chiếm tới 78% tổng tài sản của công ty.

Nợ phải trả tăng thêm 90 tỷ so với thời điểm đầu năm - đạt 456 tỷ đồng trong đó hơn 90% là nợ ngắn hạn; vay nợ tài chính hiện ở mức 207 tỷ đồng.

Tăng thêm 90 tỷ so với thời điểm đầu năm - đạt 456 tỷ đồng (gấp 4 lần vốn chủ sở hữu) trong đó hơn 90% là nợ ngắn hạn; vay nợ tài chính hiện ở mức 207 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BLF duy trì tình trạng trắng thanh khoản từ đầu tháng 9/2022 tháng trở lại đây sau khi nhận quyết định đình chỉ giao dịch do vi phạm quy định về công bố thông tin báo cáo quản trị doanh nghiệp sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
Thủy sản Bạc Liêu (BLF) báo lỗ quý kỷ lục sau 15 năm, cổ phiếu có nguy cơ hủy niêm yết?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO