Tổ chức tài chính không phải Ngân hàng không còn được tham gia giao dịch môi giới tiền tệ

26-05-2024 17:43|Chi Hạ

Việc điều chỉnh đối tượng áp dụng để phù hợp với quy định về môi giới tiền tệ tại Khoản 20 Điều 4 Luật tổ chức tín dụng 2024.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 về đối tượng áp dụng: Khách hàng được môi giới tiền tệ (khách hàng) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.

So với Thông tư số 17/2016/TT-NHNN, thông tư này đã bỏ đối tượng "tổ chức tài chính khác không phải là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài". Theo NHNN, việc điều chỉnh đối tượng áp dụng để phù hợp với quy định về môi giới tiền tệ tại Khoản 20 Điều 4 Luật tổ chức tín dụng 2024.

>> Thông tư 02: NHNN đã trình Chính phủ gia hạn thêm 6 tháng

Thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau: Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tổ chức tài chính không phải Ngân hàng không còn được tham gia giao dịch môi giới tiền tệ
Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động môi giới tiền tệ

Ngoài ra, Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 5 về phạm vi môi giới tiền tệ: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung ứng dịch vụ môi giới tiền tệ cho khách hàng để thực hiện các hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 6. Phương thức môi giới tiền tệ: Bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ với khách hàng thông qua giao dịch trực tiếp hoặc thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2024.

>> Đề xuất cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng tới 31/12/2024

Đề xuất cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng tới 31/12/2024

Thông tư 02: NHNN đã trình Chính phủ gia hạn thêm 6 tháng

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/to-chuc-tai-chinh-khong-phai-ngan-hang-khong-con-duoc-tham-gia-giao-dich-moi-gioi-tien-te-236136.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Tổ chức tài chính không phải Ngân hàng không còn được tham gia giao dịch môi giới tiền tệ
POWERED BY ONECMS & INTECH