Bất ngờ, nếu thu nhập 10 triệu đồng/tháng, bạn đã thuộc nhóm 20% người 'giàu' nhất Việt Nam

18-04-2024 06:37|Mai Chi

Kết quả khảo sát mức sống cư dân Việt Nam cho thấy có rất nhiều thông tin thú vị.

Mới đây, Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả khảo sát mức sống cư dân Việt Nam năm 2022. Theo đó, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 theo giá hiện hành đạt 4,67 triệu đồng, tăng 11,1 điểm % so với năm 2021.

Năm 2022 là năm đánh dấu sự khôi phục về kinh tế và tình hình đời sống dân cư. Sau 2 năm 2019 và 2020, thu nhập bình quân đầu người giảm liên tiếp do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 quay trở lại xu hướng tăng như các năm từ 2019 trở về trước.

Nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 10,23 triệu đồng, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất - nhóm 1).

Thu nhập tăng đều ở cả thành thị và nông thôn. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 ở khu vực thành thị đạt gần 5,95 triệu đồng (tăng 10,3 điểm % so với năm 2021) cao gấp 1,54 lần thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn là 3,86 triệu đồng (tăng 10,8 điểm % so với năm 2021).

Thu nhập 10 triệu đồng 1 tháng đã thuộc nhóm 20% người giàu nhất Việt Nam
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tài sản tăng nhanh, bà Nguyễn Thị Phương Thảo vững ngôi nữ doanh nhân giàu nhất

Trong 6 vùng, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 cao nhất (6,33 triệu đồng). Vùng có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (3,17 triệu đồng).

Năm 2022 so với năm 2021, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng từ tiền lương, tiền công đạt 2,6 triệu đồng (tăng 8,2 điểm %), thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 0,47 triệu đồng (tăng 4,3 điểm %), thu từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1,1 triệu đồng (tăng 15,9 điểm %), thu từ các nguồn thu khác đạt 0,5 triệu đồng (tăng 27,7 điểm % ).

Cơ cấu thu nhập đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Tỷ trọng các khoản thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 20,1% năm 2010 xuống 10,8% năm 2021 và còn 10,3% năm 2022. Ngược lại, tỷ trọng các khoản thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng so với năm 2019, 2020 và 2021 (34,6% so với 33,4%, 33,3% và 32,5%).

Thu nhập 10 triệu đồng 1 tháng đã thuộc nhóm 20% người giàu nhất Việt Nam
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tỷ trọng các khoản thu từ tiền lương, tiền công có giảm nhẹ so với năm 2021 (giảm 1,5%) nhưng vẫn duy trì ở mức cao (55,2%). Điều này cho thấy rằng, sau đại dịch các hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản có sự phục hồi nhanh chóng.

>> Việt Nam có 752 người thuộc tầng lớp 'siêu giàu', sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên, rất nhiều người chưa lộ diện

Ông Trương Gia Bình: Làm phần mềm thu nhập một thì bán dẫn thu nhập 3, ngành bán dẫn đang thiếu 1 triệu lao động

Bất ngờ vùng có thu nhập 'đội sổ' nhưng tỷ lệ sở hữu ô tô đứng đầu cả nước

Cần giảm thuế thu nhập cá nhân, xóa giảm trừ 'cào bằng'

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/bat-ngo-neu-thu-nhap-10-trieu-dongthang-ban-da-thuoc-nhom-20-nguoi-giau-nhat-viet-nam-231223.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Bất ngờ, nếu thu nhập 10 triệu đồng/tháng, bạn đã thuộc nhóm 20% người 'giàu' nhất Việt Nam
POWERED BY ONECMS & INTECH