Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Cho vay giao dịch ký quỹ với cổ phiếu đã bị cắt margin, Chứng khoán KB bị phạt
Trong thời gian cổ phiếu FIR của Địa ốc First Real bị cắt margin, Chứng khoán KB vẫn cho vay ký quỹ.
một năm trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH