ĐHĐCD thường niên 2024

VNDirect (VND) lần đầu tiên tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên
Là đơn vị gần như cuối cùng trong ngành tổ chức đại hội nhưng VNDirect (VND) không thể tiến hành do không đủ túc số.
2 ngày trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH