Khung giá điện bán lẻ bình quân: Cao nhất 2.444 đồng/kWh

Ngày 3/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2023-QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh (tăng 13,7% so với quyết định cũ là 1.606,19 đồng/kWh);

Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh (tăng 28,2% so với quyết định cũ là 1.906,42 đồng/kWh).

Khung giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Theo Quyết định, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương trong việc tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện.

Bộ Công thương yêu cầu EVN khẩn trương xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023

Trước đó, nhằm thực hiện quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã đề nghị EVN khẩn trương xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 theo quy định và xây dựng lộ trình, mức độ điều chỉnh phù hợp trong trường hợp cần điều chỉnh tăng giá điện.

Tuy nhiên đến nay Bộ Công Thương chưa nhận được phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 của EVN cũng như lộ trình điều chỉnh phù hợp.

Để việc xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 và điều hành giá bán lẻ điện tuân thủ chặt chẽ các quy định, Bộ Công Thương đề nghị EVN cần tập trung nguồn lực, hoàn thành quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện 2022, báo cáo tài chính của công ty mẹ (Tập đoàn EVN) và các đơn vị thành viên, đồng thời làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín kiểm toán báo cáo theo đúng quy định.

Trên cơ sở các báo cáo quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ EVN và các đơn vị thành viên đã được kiểm toán độc lập, khẩn trương báo cáo Bộ Công Thương để phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra, công bố công khai kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022.

Bộ Công Thương cũng đề nghị EVN cần khẩn trương hoàn thành việc tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023.

Đây cũng là căn cứ để Bộ Công Thương hoàn thành tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
Khung giá điện bán lẻ bình quân: Cao nhất 2.444 đồng/kWh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO