Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

24-11-2022 16:12|Mai Trang

Tháng 12/2022, nhiều doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2021, 2022. Đáng chú ý có VCS trả cổ tức cao tỷ lệ 30%.

- CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (Mã CRV): Ngày 2/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 2,6% (1 cổ phiếu được nhận 260 đồng). Ngày thanh toán là 14/12/2022.

- CTCP Vicostone (Mã VCS): Ngày 5/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Thời gian thực hiện là 15/12/2022.

- CTCP Điện Cơ (Mã EME): Ngày 6/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5%(1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện là 19/12/2022.

- CTCP Thuỷ Điện Miền Trung (Mã CHP): Ngày 8/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện là 30/12/2022.

- Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (Mã PVC): Ngày 8/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 2,3% (1 cổ phiếu được nhận 230 đồng). Thời gian thực hiện là 22/12/2022.

- CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam (Mã BSL): Ngày 15/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày thanh toán là 10/1/2023.

- CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (Mã VSI): Ngày 16/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 29/12/2022.

- CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã DGC): Ngày 20/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày thanh toán là 10/1/2023.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-8-doanh-nghiep-159696.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp