Tài chính

Loạt ngân hàng đua nhau mua lại trái phiếu trước hạn - do "dư dả" tiền hay vì sao?
Câu hỏi đặt ra là liệu có gì mâu thuẫn khi ngân hàng cần vốn trung dài hạn và phải huy động vốn bằng trái phiếu, nhưng lại cũng dư dả nhiều tiền để mua trái phiếu như vậy?
3 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
POWERED BY ONECMS & INTECH