MSB

MSB chi 1.000 tỷ đồng mua trái phiếu trước hạn
Ngày 17/5, MSB đã tất toán 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu MSBL2225002 được phát hành ngày 17/5/2022, kỳ hạn 3 năm.
4 ngày trước|Tài chính Ngân hàng
POWERED BY ONECMS & INTECH