TGG cổ phiếu

Cổ phiếu từng được Đỗ Thành Nhân thổi giá hàng trăm % chính thức bị hủy niêm yết
Cổ phiếu TGG của The Golden Group (Louis Capital) từng làm mưa làm gió với chuỗi tăng bằng lần nhờ bàn tay thao túng giá của cựu lãnh đạo Đỗ Thành Nhân.
10 ngày trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH