Thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất cả nước thu ngân sách ước đạt 112.500 tỷ đồng

03-03-2024 19:24|Thảo Đan

Trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách cả nước đạt 399.400 tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội 2 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 112.500 tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa 108.800 tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán và tăng 3,8%; thu từ dầu thô 700 tỷ đồng, đạt 23,6% và tăng 75%. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu gần 3.000 tỷ đồng, đạt 11% và bằng 84,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 2 tháng qua là: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 22.400 tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán năm và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 7.700 tỷ đồng, đạt 28,8% và tăng 10,4%.

>> Lộ diện 25 phường tại 5 quận Hà Nội sẽ được sáp nhập

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 25.600 tỷ đồng, đạt 32,6% và tăng 12,9%. Thuế thu nhập cá nhân 9.500 tỷ đồng, đạt 23,2% và tăng 2,3%. Thu phí và lệ phí 4.600 tỷ đồng, đạt 23,7% và tăng 54,9%.

Thu tiền sử dụng đất 2.800 tỷ đồng, đạt 7,6% và gấp 2,4 lần. Thu lệ phí trước bạ hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 15,8% và giảm 2,6%.

Theo Cục Thống kê, Hà Nội đạt 11% dự toán năm và tăng 48,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi đầu tư phát triển 7.500 tỷ đồng, đạt 9,3% dự toán và gấp 2,2 lần. Chi thường xuyên 8.600 tỷ đồng, đạt 15,1% và tăng 10,4%.

Theo dữ liệu của Niên giám Thống kê năm 2021, Hà Nội hiện là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất. Cụ thể, diện tích của Hà Nội đạt khoảng 3.359,8km2. Hà Nội tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên - Vĩnh Phúc ở phía Bắc; Hà Nam - Hòa Bình ở phía Nam; Bắc Giang- Bắc Ninh- Hưng Yên ở phía Đông và Hòa Bình - Phú Thọ ở phía Tây.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách cả nước tháng 2/2024 ước đạt 132.700 tỷ đồng; lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm nay đạt 399.400 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 355.800 tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô đạt 9.700 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán năm và giảm 2,6%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 33.800 tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán năm và giảm 18,4%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 2/2024 ước đạt 117.800 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 260.700 tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

>> Hà Nội bất ngờ được quy hoạch thành trung tâm hàng đầu về công nghiệp vi mạch bán dẫn

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 12,9%

Một huyện ngoại thành Hà Nội bất ngờ được công nhận 6 tuyến phố văn minh

Tỉnh Tây Nguyên duy nhất sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương, thu ngân sách hơn 2.700 tỷ

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-lon-nhat-ca-nuoc-thu-ngan-sach-uoc-dat-112500-ty-dong-224987.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất cả nước thu ngân sách ước đạt 112.500 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS & INTECH