Trích lập dự phòng lớn, công ty mẹ TCI tái lỗ sau 11 quý

Doanh thu các mảng chính giảm mạnh trong khi chi phí hoạt động tăng lên khiến công ty mẹ Chứng khoán Thành Công (TCI) bất ngờ báo lỗ sau 11 quý.

CTCP Chứng Khoán Thành Công - TCSC (Mã TCI - UPCoM) công bố báo cáo tài chính riêng quý 4/2022 với ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 28% so với cùng kỳ về mức 52 tỷ.

Trong cơ cấu doanh thu, thu từ hoạt động tự doanh giảm 15% YoY xuống còn 18 tỷ; thu từ cho vay ký quỹ giảm 20% còn gần 14 tỷ và thu từ hoạt động môi giới giảm 50% còn hơn 7 tỷ.

Ở chiều ngược lại, ngoài khoản chi phí hoạt động giảm 10% xuống 27,5 tỷ đồng, các chi phí khác đều tăng mạnh so cùng kỳ trong đó chủ yếu là chi phí tài chính do trích lập dự phòng khoản đầu tư vào CTCP quản lý quỹ Hợp Lực hơn 76 tỷ đồng.

Trích lập dự phòng lớn, công ty mẹ TCI tái lỗ sau 11 quý

Sau trừ các khoản thuế phí, TCI báo lỗ sau thuế hơn 50 tỷ đồng trong quý 4/2022; đây là mức lỗ đầu tiên kể từ khi công ty báo lỗ 14,1 tỷ đồng trong quý 1/2020. Xét riêng năm 2022, lợi nhuận công ty giảm dần theo từng quý trước khi chuyển âm trong quý này.

Tính chung năm 2022, TCI ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 218 tỷ đồng - giảm 31% so với mức kỷ lục trước đó. Đóng góp cho tổng doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 66% xuống còn 53,5 tỷ, thu từ hoạt động môi giới chứng khoán giảm 30% còn 36,5 tỷ.

Ngược lại, phần lớn chi phí của công ty đều tăng trong đó chi phí tài chính tăng từ 3 tỷ lên 78 tỷ đồng.

Sau cùng, lãi sau thuế năm 2022 của Chứng khoán Thành Công giảm tới 90% so với năm 2021 - đạt 17,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 18 tỷ.

Tổng tài sản tại của TCI thời điểm 31/12/2022 ở mức hơn 1.300 tỷ đồng - giảm 16% so với đầu năm; nợ phải trả giảm 54% còn hơn 171 tỷ (chủ yếu là nợ ngắn hạn gần 170 tỷ đồng trong đó tỷ trọng lớn nhất là các trái phiếu phát hành ngắn hạn - gần 150 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ về mức hơn 1.250 tỷ đồng.

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
Trích lập dự phòng lớn, công ty mẹ TCI tái lỗ sau 11 quý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO