Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Cần làm rõ nguyên nhân nợ xấu mảng đầu tư cổ phiếu và trái phiếu

Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Cần làm rõ nguyên nhân nợ xấu mảng đầu tư cổ phiếu và trái phiếu

Ủy ban Kinh tế đã có báo cáo đánh giá việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, tính đến 31/12/2021, nợ xấu được xác định theo Nghị quyết số 42 phát sinh mới là 251.300 tỷ đồng và số chưa xử lý còn 412.670 tỷ đồng. Một số biện pháp áp dụng theo Nghị quyết số 42 còn chưa thực sự phát huy hiệu quả (như áp dụng thủ tục rút gọn tại Tòa án...)

Cơ quan của Quốc hội lưu ý đối với nợ xấu nói chung, xử lý bằng dự phòng rủi ro còn chiếm tỷ lệ cao (47% tổng nợ xấu được xử lý); một số lĩnh vực có số nợ xấu chiếm tỷ trọng cao so với nợ xấu của toàn hệ thống như bất động sản (chiếm 18,4%); cho vay tiêu dùng (chiếm 25,8%); BOT, BT giao thông (3,92%).

Đáng chú ý, nợ xấu của lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm lần lượt là 1,13% và 0,01% so với nợ xấu của toàn hệ thống nhưng chiếm tới 19,57% và 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.

Đây là những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD nói riêng và nền kinh tế nói chung, nhất là trong điều kiện năng lực chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế, báo cáo nêu rõ.

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ phân tích rõ hơn nguyên nhân dẫn đến số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết số 42 đến nay còn ở mức khá cao và có xu hướng gia tăng.

Bên cạnh đó, các giải pháp đã triển khai thực hiện để nhận diện cũng như kiểm soát rủi ro đối với các khoản cho vay, nhất là các khoản thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Đồng thời có ý kiến đề nghị đánh giá về chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ (được thực hiện đến ngày 30/6/2022).

Mặc dù chính sách này hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 nhưng có thể phản ánh không đầy đủ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế.

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Cần làm rõ nguyên nhân nợ xấu mảng đầu tư cổ phiếu và trái phiếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO