Vinaconex (VCG): "Sợ" có sự phân hóa, thận trọng đặt mục tiêu lãi 860 tỷ đồng năm 2023

25-03-2023 09:30|Hồ Nga

Vinaconex (VCG) cho rằng năm 2023 trọng điểm phát triển được kỳ vọng ở nhóm xây dựng hạ tầng và công nghiệp, trong đó dự án đầu tư công vẫn mang tính dẫn dắt.

Ngày 14/4 tới đây Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã chứng khoán VCG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Danh sách cổ đông tham dự được chốt ngày 15/3/2023. Hiện tại Vinaconex đã công bố tài liệu trình Đại hội lần này.

Lợi nhuận năm 2022 tăng 79% so với năm 2021

Năm 2022 Vinaconex đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận. Tổng doanh thu hợp nhất cả năm đạt 9.597 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2021. Nhờ khoản doanh thu tài chính 1.085 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế tăng 79% so với cùng kỳ, lên mức 931 tỷ đồng.

Vinaconex (VCG):

Dù doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ nhưng Vinaconex vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch được giao. Kết thúc năm 2022 Vinaconex thực hiện được 63% kế hoạch doanh thu và 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Vinaconex giải trình năm 2022 công ty không hoàn thành kế hoạch chủ yếu do hoạt động xây lắp không hoàn thành kế hoạch do những khó khăn vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu khan hiếm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Bên cạnh đó tổng công ty điều chỉnh phương án đầu tư một số dự án bất động sản để phù hợp với tình hình thị trường trên quan điểm bảo toàn vốn và phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều yếu tố bất lợi. Ngoài ra chi phí VLXD tăng cao cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế một số dự án công ty đang khai thác.

Trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu

Với kết quả đath được, Vinaconex dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phơng án phân phối lợi nhuận năm 2022, trong đó dành gần 486 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 10%.

Cùng với đó Vinaconex trình phương án phát hành gần 48,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 486 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Vinaconex (VCG):

Năm 2023 kỳ vọng doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận giảm sút

Năm 2023 Vinaconex cho rằng nền kinh tế thế giới còn đối mặt với nhiều thách thức, động thái nổi bật là tăng trưởng kinh tế chậm dần. Riêng lĩnh vực xây dựng được dự báo là sẽ có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm doanh nghiệp, trọng điểm phát triển được kỳ vọng ở nhóm xây dựng hạ tầng và công nghiệp, trong đó dự án đầu tư công vẫn mang tính dẫn dắt.

Cùng với đó Vinaconex cho rằng thị trường bất động sản sẽ tiếp tục khó khăn về nguồn cung bởi những ảnh hửng về nguồn vốn, pháp lý, siết chắt tín dụng, thanh khoản thị trường được dự báo ở mức trung bình thấp. Những kỳ vọng về sự ổn định kinh tế trong nước và giải quyết những nút thắt về thủ tục, pháp lý, trái phiếu BĐS… sẽ tạo động lực phát triển mới cho các doanh nghiệp ngành xây dựng.

Trên cơ sở đó Vinaconẽ đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 với kỳ vọng doanh thu tăng trưởng 70% lên mức 16.340 tỷ đồng. Trong khi đó dự kiến lợi nhuận sẽ giảm khoảng 8% về mức 860 tỷ đồng.

Vinaconex (VCG):
Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/vinaconex-vcg-so-co-su-phan-hoa-than-trong-dat-muc-tieu-lai-860-ty-dong-nam-2023-175248.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Vinaconex (VCG): "Sợ" có sự phân hóa, thận trọng đặt mục tiêu lãi 860 tỷ đồng năm 2023