Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng loạt dự án bất động sản du lịch đang gặp khó

15-03-2023 15:46|Long Hoàng

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 133 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng vốn hơn 57 tỷ đồng và gần 9 triệu USD.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) báo cáo các dự án du lịch chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở KHĐT cho biết, tính đến ngày 31/1/2023, trên địa bàn tỉnh có 133 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch (gồm 117 dự án đầu tư trong nước và 16 dự án đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đầu tư 57.207 tỷ đồng và 8.927 triệu USD.

Trong đó, có 51 dự án đang hoạt động hoặc hoạt động một phần (42 dự án đầu tư trong nước và 9 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư 17.152 tỷ đồng và 4.404 triệu USD, diện tích 789,5 ha.

36 dự án đang xây dựng (33 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư 18.685 tỷ đồng và 350 triệu USD, diện tích 606,3 ha.

46 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư (4 dự án đầu tư nước ngoài và 42 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đầu tư 4.173 triệu USD và 21.370 tỷ đồng, diện tích 1.570 ha.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng loạt dự án bất động sản du lịch đang gặp khó

Ngoài ra, từ thời điểm năm 2014 đến nay, tỉnh đã chấm dứt hoạt động 34 dự án; chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư của 49 dự án du lịch; giãn tiến độ cho 37 dự án với diện tích 715 ha.

Qua rà soát, hiện có 20 dự án đầu tư ngoài rừng trên địa bản tỉnh chậm triển khai và 29 dự án đã hết thời gian giãn tiến độ, điều chỉnh tiến độ. Các dự án đầu tư du lịch trong rừng đều chưa triển khai xây dựng do vướng mắc các quy định Luật Lâm nghiệp (gồm 31 dự án trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu và 38 dự án trồng rừng phòng hộ).

Nhằm giải quyết các dự án chậm triển khai, Sở KHĐT đề xuất UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý các dự án còn vướng mắc do có phần diện tích đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý; chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan rà soát, theo dõi việc sử dụng đất của dự án để báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật về đất đai.

Đồng thời chủ trì, rà soát báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý đối với các khu đất có nguồn gốc đất nhà nước quản lý sau khi chấm dứt hoạt động dự án

UBND các địa phương nơi có dự án đầu tư tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn; có trách nhiệm phối hợp với Sở KHĐT xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án đảm bảo đầy đủ tính pháp lý từng dự án, các khó khăn, vướng mắc tồn đọng của dự án trong quá trình triển khai thực hiện…

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/ba-ria-vung-tau-hang-loat-du-an-bat-dong-san-du-lich-dang-gap-kho-173656.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng loạt dự án bất động sản du lịch đang gặp khó