cho vay ký quỹ

Vi phạm cho vay ký quỹ, một công ty chứng khoán bị UBCKNN “gõ đầu”
Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ đối với 5 khách hàng đã vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán.
9 tháng trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH