cổng ty chứng khoán

Lãi tăng hơn 900%, một công ty chứng khoán muốn chào bán cổ phiếu với mức giá gấp 3 lần sổ sách
Công ty chứng khoán này dự thu về tối thiểu 900 tỷ đồng từ đợt chào bán.
1 giờ trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH