Công ty con của Viglacera (VGC) sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 24%

23-03-2023 19:05|Nhật Hà

Sau khi tăng mạnh hơn 40% hồi cuối tháng 2/2023, cổ phiếu VIM của Khoáng sản Viglacera đã đi ngang với mức giá 28.900 đồng/cp.

CTCP Khoáng sản Viglacera (UPCoM: VIM) thông báo ngày 6/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 24%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.400 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/6 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 28/6/2023.

Tổng CTCP Viglacera (HOSE: VGC) đang là công ty mẹ của VIM với lượng sở hữu đạt 6,375 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 51% vốn. Theo đó, VGC sẽ thu về 15,3 tỷ đồng tiền cổ tức từ VIM.

Mới đây, Khoáng sản Viglacera đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu dự kiến đạt 82,62 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 3,8 tỷ đồng.

Về kết kinh doanh năm 2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, VIM ghi nhận doanh thu đạt 83,98 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng, vượt 36% mục tiêu.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/cong-ty-con-cua-viglacera-vgc-sap-chia-co-tuc-bang-tien-ty-le-24-175021.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Công ty con của Viglacera (VGC) sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 24%