Đẩt Xanh

Đất Xanh (DXG) thay đổi mục đích sử dụng số tiền 1.220 tỷ đồng mới huy động từ cổ đông
"Bọc tiền” thu được từ đợt chào bán cổ phiếu hồi đầu năm, Đất Xanh (DXG) sẽ dùng toàn bộ để trả nợ và thanh toán thuế, đồng thời lên kế hoạch tiếp tục phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
19 ngày trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH