Đề xuất đánh thuế bất động sản: Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo luật như thế nào?

15-03-2022 08:57|Quang Huy

Bộ Tài chính cho biết, tại thời điểm hiện tại, Bộ vẫn chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà và đất.

Việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế sẽ được thực hiện sau khi tổng kết, đánh giá tác động về tình tình thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trước mắt, Bộ đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có công văn đang đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Công văn lấy ý kiến số 1779/BTC-CST và số 1804/BTC-CST ngày 24/2/2022).

Liên quan đến vấn đề đánh thuế bất động sản (bao gồm việc đánh thuế với nhà và tài sản) do Bộ Tài chính đề xuất và đang lấy ý kiến, có nhiều phản ứng cho rằng, nhiều ý kiến kiến nghị đánh thuế tài sản để giảm đầu cơ, nhưng hiện chưa có nghiên cứu nào khẳng định tỷ lệ đầu cơ là bao nhiêu, có đáng kể so với nhu cầu thực.

Hơn nữa, Bộ Tài chính vừa xin ý kiến nhưng chỉ nói tên đầu luật, còn cụ thể thế nào chưa nói.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ-TTg trong đó giao cho Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện việc nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn báo cáo Chính phủ chậm nhất trước ngày 30/9 và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất trước ngày 30/12.

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở những vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, từ đó sẽ đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg.

Mục đích của việc làm này là nhằm đảm bảo việc xây dựng dự thảo Luật phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Đánh thuế bất động sản: Ai lợi, ai thiệt?

Bộ Xây dựng và các chuyên gia nói gì về đề xuất đánh thuế bất động sản?

Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/de-xuat-danh-thue-bat-dong-san-bo-tai-chinh-da-xay-dung-du-thao-luat-nhu-the-nao-123415.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Đề xuất đánh thuế bất động sản: Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo luật như thế nào?
POWERED BY ONECMS & INTECH