DXG, SAM, PGT, ABS, TPP, PVV: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DXG, SAM, PGT, ABS, TPP, PVV: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 5 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 114.890.948 cổ phiếu (tỷ lệ 18,86%). Giao dịch thực hiện từ 23/8 đến 219/2022.

CTCP SAM Holidings (SAM): CTCP Chứng khoán Quốc Gia đăng ký mua 2,3 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch Chứng khoán Quốc Gia sở hữu 6.252.869 cổ phiếu (tỷ lệ 1,72%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/9 đến 25/10/2022.

CTCP PGT Holdings (PGT): Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace đã mua 295.201 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 281.000 cổ phiếu (tỷ lệ 3,04%) lên 576.201 cổ phiếu (tỷ lệ 6,23%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/9/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PGT, cùng ngày, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Halo đã bán 295.200 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 700.000 cổ phiếu (tỷ lệ 7,57%) xuống 404.799 cổ phiếu (tỷ lệ 4,38%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS): Bà Đinh Thị Sen, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 5 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 7,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,375%) xuống 2,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,125%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/9/2022.

CTCP Nhựa Tân Phú (TPP): Ông Nguyễn Hồng Quân, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1,05 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 2.037.183 cổ phiếu (tỷ lệ 6,79%) xuống còn 987.183 cổ phiếu (tỷ lệ 3,29%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/9/2022.

CTCP Vinaconex 39 (PVV): Ông Võ Thanh Hoài, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 397.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.097.000 cổ phiếu (tỷ lệ 6,99%). Giao dịch thực hiện ngày 16/9/2022. 

KBC, HJS, XHC, CMX, ACL, HTT, TL4: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
DXG, SAM, PGT, ABS, TPP, PVV: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO