FIT phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

10-08-2021 09:31|Hùng

CTCP Tập đoàn F.I.T(Mã CK: FIT) vừa thông báo việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

undefined

undefined

undefined

Nguồn FIT
Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/fit-phat-hanh-hon-50-trieu-co-phieu-de-tang-von-dieu-le-120200.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
FIT phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
POWERED BY ONECMS & INTECH