giá thép xây dụng

Giá thép hôm nay 30/5: Thép trong nước tiếp tục giảm
Trái ngược với tình hình thép thế giới, thép trong nước đã có 7 đợt điều chỉnh giảm, tuỳ thương hiệu sẽ có tần suất điều chỉnh giá khác nhau.
8 ngày trước|Giá cả